The Travelling Harp

Harp therapie en activiteiten

Harp therapie en live muziek tijdens uitvaart en herdenking

Mensen en dieren van alle leeftijden, in alle omstandigheden, kunnen profijt hebben van therapeutische harpklanken.

 

                 Een Introductie

 

Harp therapie is een nieuwe therapie vorm vanuit een oude historie, waarbij de harp wordt ingezet ter ondersteuning        van fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel welbevinden van een individu, zowel mens als dier.

 

Elk wezen heeft z'n eigen resonantietoon. Een frequentie die veilig en vertrouwd voelt. Elke cel in ons lichaam trilt en resoneert bij eenzelfde frequentie, waardoor de energie verhoogd wordt. Aangezien elk orgaan een verzameling van cellen is, reageert een orgaan dus op een bepaalde klanktrilling. Er vindt "herkenning' plaats. De harptherapeut speelt klanken die resoneren met iemands trillingsfrequentie, zodat het lichaam de verhoogde energie kan gebruiken om in balans te komen.

 

Dit wordt onder meer mogelijk gemaakt door de intentie van de harp therapeut in samenhang met de op maat  gesneden muziek, die voor elk individu eigen en daarmee anders is. Op deze wijze ontstaat keer op keer een "Cradle of Sound", een "Koestering van Klank".

Het is veelal geïmproviseerde muziek die in dienst staat van iemands resonantietoon, stemming, ritme en eventuele muzikale voorkeur.

Harp therapie is een op zichzelf staande therapie en GEEN muziektherapie.

 

                 Waarom de harp?

De harp behoort tot een van de oudste muziekinstrumenten en heeft door de eeuwen heen een helende rol gespeeld.

 

                 Wat kan de harp voor u betekenen?

 

Harp therapie is breed inzetbaar o.a. door middel van groeps- en/of individuele harp sessies.

 

Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat de hartslag zakt, de ademhaling rustiger en dieper wordt, de bloeddruk daalt en een hogere zuurstofopname in het bloed gemeten wordt.

Er vindt meer ontspanning plaats. Ook wordt er minder pijn ervaren en nemen angstige gevoelens af.

 

Emoties mogen naar boven komen, die daardoor ervaren en losgelaten kunnen worden.

Bv. verdriet, onmacht, frustratie en boosheid, maar ook gevoelens van genieten, plezier en vreugde worden ervaren.

 

Deze sessies kunnen thuis of op een andere verblijfplaats (bv. ziekenhuis, verpleeghuis, hospice, dierenkliniek etc.) plaatsvinden.

Naast de helende werking op het individu werkt harp therapie ook door op de directe omgeving, denk daarbij aan naaste familie, vrienden en personeel van een afdeling of organisatie.

 

          Live harpmuziek tijdens uitvaart en herdenking

 

Live harpmuziek geeft een bijzondere en persoonlijke klank aan een begrafenis of crematie.

 

De muziek creëert ruimte voor datgene waar we geen woorden voor hebben.

 

Muziek en herinneringen zijn sterk met elkaar verbonden.

Het raakt en biedt troost in de laatste momenten van het afscheid.

 

Op professionele wijze geeft The Travelling Harp live uitdrukking aan uw persoonlijke wensen en houdt hierbij   rekening met het unieke karakter van iedere uitvaart.

Activiteiten

 De volgende activiteiten worden door The Travelling Harp aangeboden:

 

                     - Harp aan Huis Service: harp therapie sessie "Geef Klank kado"

                    - Live harpmuziek tijdens uitvaart of herdenking

                    - Huiskamerconcert

                     - Workshops en presentaties

                    - Muzikaal ontspanningsmoment

                    - Het Muzikale Labyrint

                    

 

 Voor nadere Informatie, vragen en tarieven omtrent bovenstaande mogelijkheden ben ik via e-mail of telefoon bereikbaar. (zie Contact)